Algemene voorwaarden Le Miracle

Algemene voorwaarden
Indien u reserveert bij Le Miracle zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 • Prijzen per week.
 • Het appartement staat u ter beschikking vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode aanvangt tot 10.00 uur op de laatste dag van de huurperiode. Er vindt geen restitutie plaats in geval van latere aankomst of eerder vertrek. Het is niet mogelijk op de dag van aankomst later te arriveren dan 23.00 uur.
 • In het hoogseizoen is verlenging van de huurperiode met een/enkele dag(en) (minder dan een hele week) alleen bij uitzondering en in overleg mogelijk. Hiervoor wordt per extra dag een huursom berekend overeenkomend met een zevende deel van de dan geldende weekprijs.
 • Huisdieren zijn in beginsel niet toegestaan, evt. uitzonderingen alleen na overleg vooraf. Blindengeleidehonden en hulphonden zijn welkom. Ingeval een huisdier wordt toegelaten wordt hiervoor een bedrag van € 15,- per dier/week in rekening gebracht.
 • Alle appartementen worden verhuurd inclusief toeristenbelasting, elektra en verwarming, bed-, bad- en keukenlinnen (p.p. 1 set bedlinnen, grote en kleine handdoek en washand). U ontvangt wekelijks schoon linnengoed, dit is inclusief.
 • Extra linnengoed op aanvraag: bedlinnen € 11,- p.p., badlinnen € 6,- p.p., keukenlinnen € 6,- per set.
 • Kinderen tot 2 jaar gratis. Op aanvraag (en afhankelijk van beschikbaarheid) kunnen een kinderstoel en een kinderledikantje (met beddengoed) klaargezet worden (gratis).
 • Het appartement mag niet worden bewoond door meer dan 6 (Le Miracle, Le Mûrier) of 2 (Le Gîte) personen (kinderen tot 2 jaar niet meegerekend, max. 1 kind).
 • Indien een Economy-tarief van toepassing is, mag het appartement niet worden bewoond door meer dan het aantal personen zoals vermeld bij Tarief.
 • Uitzonderingen op deze bepalingen inz. het maximale aantal gasten per appartement zijn alleen mogelijk na voorafgaand overleg. Indien akkoord wordt een toeslag van € 50,- (juni t/m sept.) of € 37,50 per persoon per dag in rekening gebracht, of wordt het Economy-weektarief aangepast overeenkomend met het aantal gasten.
 • Er wordt per huurperiode een schoonmaaktarief van € 75,- (Le Miracle, Le Mûrier) of € 50,- (Le Gîte) in rekening gebracht.
 • Er worden per boeking € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Op aanvraag (en afhankelijk van beschikbaarheid) kunnen een kinderstoel en een kinderledikantje (met beddengoed) klaargezet worden (gratis).
 • In overleg kan een elektrische auto worden opgeladen op de parkeerplaats (via aansluitpunt 220V met verbruiksmeter). De kosten bedragen € 0,15/KWh. Dit zal worden verrekend met de borgsom.
 • Bezoek met caravan, vouwwagen, camper of tent op het terrein is niet toegestaan, evt. uitzonderingen alleen na overleg vooraf.
   

  Betaling

 • De betaling van huur- en borgsom gebeurt uitsluitend per bank/giro overschrijving (tenzij anders overeengekomen); zodat beide partijen over een bewijs van betaling beschikken.
 • 30% van de totale huursom wordt binnen 7 dagen voldaan. Bij uitblijven van de aanbetaling van 30% zal het appartement worden vrijgegeven.
 • Het restant van 70% van de huursom dient 8 weken voorafgaand aan de huurperiode te zijn voldaan. Uitblijven van deze betaling zal gelden als annulering waarna de daarvoor geldende voorwaarden van toepassing zijn (zie bij Annulering) en de woning wordt vrijgegeven.
 • Bij boekingen binnen 8 weken voorafgaand aan de huurperiode wordt de gehele huursom direct (binnen 7 dagen) voldaan. Bij uitblijven van betaling zal het appartement worden vrijgegeven.
 • Indien per datum aankomst de huursom niet volledig is voldaan zal het appartement niet ter beschikking staan van de huurder.

  Borgsom

 • De borgsom wordt uiterlijk 1 week voorafgaand aan de huurperiode voldaan.
 • Huurder ontvangt de borgsom retour binnen 1 week na vertrek indien en voor zover geen schade is veroorzaakt en evt. verminderd met kosten van extra services.
 • Indien de schade meer bedraagt dan de hoogte van de borgsom zal dit worden verrekend met de huurder.

  Annulering
  Annulering is voor kosten van de huurder: Bij annuleringen tot 8 weken voorafgaand aan de huurperiode wordt 30% van de totale huursom in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 8 weken voorafgaand aan de huurperiode wordt 100% van de totale huursom in rekening gebracht.
  Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

  Appartement reserveren
  Reserveren bij Le Miracle kan door het reserveringsformulier in te vullen. U ontvangt per mail een bevestiging van uw reservering en we plaatsen het door u gewenste appartement en huurperiode “in optie” voor u. Na ontvangst van uw (aan)betaling is de reservering definitief. Bij uitblijven van een (aan)betaling (meer dan 7 dagen na de reserveringsdatum) vervalt de optie en kan het appartement aan een ander worden verhuurd .

  Wijzigen van een gemaakte reserveringen
  Het is mogelijk – op basis van beschikbaarheid en na afstemming – de reservering te wijzigen.
  Deze wijziging kan resulteren in een meerprijs of een deelannulering. Indien u heeft geboekt voor een actieprijs, welke op het moment van wijziging niet meer geldt, wordt de dan geldende prijs in rekening gebracht.

 • Beschikbaarheid
  In het geval het gereserveerde appartement niet kan worden geboden zal verhuurder de huurder hierover direct informeren en deze een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aanbieden zonder verhoging van de huursom. Indien de huurder hiervan geen gebruik wil maken, zal verhuurder direct voor terugbetaling van alle ontvangen betalingen zorg dragen.

  Zwembad
  Het zwembad is geopend van mei t/m oktober. Als het weer het toelaat (hoge dagtemperaturen en niet te koude nachten) kan het vroeger open gaan of later sluiten. Dit ter beoordeling aan de verhuurder.

  Aansprakelijkheid/gedragsregels
  Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de via ons geboden vakantiewoning, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Gebruik van faciliteiten (zoals het zwembad) geschiedt geheel voor eigen risico. Gebruikers van het appartement dienen de gedragsregels te respecteren, zoals beschreven in de informatiegids aanwezig in het appartement.

  Toch niet helemaal tevreden?
  De informatie op deze website is door Le Miracle met zorg samengesteld. We streven er naar een zo compleet en juist mogelijk beeld te geven van de appartementen. Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben tijdens uw verblijf, neem dit dan ter plaatse op met de verhuurder. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Indien desondanks aanleiding voor een gerechtvaardigde klacht blijft bestaan, dient deze uiterlijk binnen 4 weken na vertrek te worden ingediend. Le Miracle kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor invloeden van buitenaf zoals o.a. weersomstandigheden, bouw of onderhoudsactiviteiten door derden, ongedierte, geluids-, stank- of wateroverlast. Op de Huurovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Frans recht van toepassing.

  Prijzen
  Le Miracle spant zich in alle prijzen zorgvuldig te vermelden op haar website. Onjuist vermelde prijzen op de site zijn echter niet uit te sluiten. Hieraan kan de huurder geen rechten ontlenen.
  De op de website van Le Miracle vermelde prijzen kunnen afwijken van de prijzen die worden vermeld op boekingssites (afhankelijk van de door de betreffende boekingssite gehanteerde voorwaarden).

  Richtlijnen voor de huurder
  In de appartementen van Le Miracle geldt een rookverbod.
  De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het appartement te gebruiken overeenkomstig de door Le Miracle of de verhuurder gegeven redelijke gebruiksinstructies. Roerende zaken worden alleen gebruikt voor het doel en nut van de vervaardiging.
  De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het appartement of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de huurder direct aan de verhuurder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten worden door de verhuurder in mindering gebracht op de borgsom.
  Bij vertrek dient de huurder het appartement in een nette staat (bezemschoon) achter te laten. De in het appartement aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats zoals bij aankomst aangetroffen te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn gereinigd en opgeborgen te zijn op de daartoe bestemde plaats(en).
  De verhuurder zal na vertrek van de huurder een eindcontrole uitvoeren. Indien verhuurder constateert dat (meerdere) zaken vervuild zijn, is verhuurder gerechtigd om extra schoonmaakkosten aan de huurder in rekening te brengen, nadat hij huurder van zijn bevindingen in kennis heeft gesteld.
  De huurder dient al het afval uit het appartement te hebben afgevoerd naar een afvaldepot en/of container zoals in de informatiemap (aanwezig in het huis) aangegeven.

  Product omschrijving
  De beschrijving en indrukken van het appartement en de directe omgeving (zoals voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden) kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van Le Miracle.
  Le Miracle is daarvoor niet aansprakelijk.

  Privacy
  Le Miracle zal alle verstrekte persoonsgegevens behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover kunt u hier downloaden.
  .